Plakater
Titel
Seneste

Engelsk - kopiark og opgaver

Tysk - kopiark og opgaver

Alfabet plakat
Det hedder farverne
Deutsche Zahlen
Die korper
Die zahlen oversigt
English body parts
English numbers
Haben plakat
My body
Navnord flertal plakat
Plakat Opposites
Plakat seasons
Regelmæssige verber plakat
Sein plakat
Tallene 1-10
Telling time plakat
To be plakat version 1
To be plakat version 2